Keo phenolic

Danh mục:

Mô tả

Nội dung

Chi tiết

Tỷ lệ pha keo:

Keo Phenolic :             100%

Phụ gia:                       Từ 10% đến 15%

Bột mỳ:                       20%

Thời  gian sử dụng keo đã pha: Nên sử dụng keo đã pha trong ngày để có kết quả tốt nhất
Tỷ lệ keo trên mặt ván: 180-210g/m2
Độ ẩm ván bóc:

Ván ruột: 6% đến 10%

Ván mặt 12% đến 14%

Thời gian xếp ván:

Sau khi tráng keo xong, xếp ván ngay, xếp càng nhanh càng tốt.

Thời gian thông thường xếp ván không nên quá 30 phút.

Đẩy  phôi ván đã xếp vào máy ép, ép ngay cho chất lượng tốt.

Nhiệt độ & áp lực ép: Nhiệt độ ép đo trực tiếp tại mặt bàn ép: 100o -110
Áp lực ép

Ván 12mm – 15mm:    10-12 kg/cm2

Ván 18 mm:    12-14 kg/cm2

Thời gian ép :

Ván 12mm thời gian ép:          từ 25 đến 30 phút

Ván 15mm thời gian ép:          từ 30 đến 35 phút

Ván 18 mm thời gian ép:         45 phút

Thời gian sử dụng

Sử dụng tốt nhất trong 60 ngày kể từ ngày sản xuất.

Keo Phenolic hàm lượng rắn cao, chất lượng tốt.
Sử dụng trong sản xuất gỗ dán, một số sản phẩm giấy công nghiệp.