Pallet tre cho gạch không nung

Danh mục:

Mô tả

Pallet tre Tiến bộ đã được phục vụ cung cấp cho nhiều nhà máy gạch không nung.
Pallet Tiến bộ : Chất lượng tốt, giá tốt, đáp ứng các kích thước, giao hàng đúng tiến độ => giảm chi phí cho các nhà máy sx gạch không nung => Tăng hiệu quả đẩu tư.