Tấm tre ép mặt cót

Mô tả

Sử dụng làm vách ngăn trong nội thất hoặc công trình ngoài trời