Tienbo film faced plywood

Ván ép phủ phim Tiến Bộ đang được xuất khẩu tới Korean, Mianma, Thái Lan, Singapore,… Ván ép từ nguyên liệu gỗ cứng rừng trồng Việt Nam, keo chịu nước, bề mặt…